Liggend portretfoto van Maarten van Ooijen
Maarten van Ooijen, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Opgroeien gaat gepaard met vallen en opstaan en kent veel valkuilen. Gelukkig leggen de meeste jongeren de weg naar volwassenheid fysiek en mentaal goed af en ontwikkelen ze een eigen, positieve en veerkrachtige identiteit. Ze volgen vaak een opleiding, hebben waardevolle sociale relaties en vinden hun plek in de samenleving.

Sommige jongeren missen de zekerheden die voor velen vanzelfsprekend zijn. Ze voelen zich niet erkend of herkennen zich niet in de bestaande waarden en normen. Daardoor keren ze zich af van de samenleving, in plaats van eraan deel te nemen. De kans bestaat dat ze zich laten meevoeren door extreme idealen of kiezen voor criminaliteit. 

Professionals die met en voor jongeren werken, vangen vaak als eersten de signalen op dat jongeren zich afkeren van de samenleving. Om erger te voorkomen, is het belangrijk dat deze jongeren tijdig en op de juiste manier worden benaderd en ondersteund. Zodat ze een veerkrachtige identiteit kunnen ontwikkelen. 

Het in 2018 opgerichte Platform Jeugdpreventie Extremisme en Polarisatie (Platform JEP) helpt professionals hierbij. Het platform is een vraagbaak en vindplaats van kennis, kundigheid en interventies en de JEPzines maken daarvan onderdeel uit. Dit nummer staat in het teken van identiteitsvorming. Identiteit is meervoudig en gelaagd. Welke aspecten zijn belangrijk in het vormen van een positieve en veerkrachtige identiteit? En welke rol spelen jeugdprofessionals daarin?  

Ik breng dit JEPzine graag onder uw aandacht. De artikelen die hierin staan, kunnen u helpen de identiteit en weerbaarheid van jongeren te versterken en te voorkomen dat jongeren zich afkeren van de maatschappij. Iedere jongere in ons land moet kunnen meedoen aan onze samenleving. Uw werk is daarbij onmisbaar. 

Ik wens u veel leesplezier én inspiratie!

Maarten van Ooijen, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport