JEPzine, 06 Jaargang 4

Publicatiedatum
woensdag 03 november 2021
Hoofdredactie
Platform JEP
Productie
EMMA in opdracht van Platform JEP. Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit magazine: Eric van der Burg, Klaartje Schüngel, Ike Picone, Jelle van Buuren, Kitty Smeekes, Ricardo Danning, Walid, Selena, Bianca Boender
Eindredactie
EMMA
Vormgeving
Platform JEP, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Thomas de Leeuw
Fotografie: Freek van den Bergh / foto Eric van der Burg door Sociaal Werk Nederland / coverfoto door David Rozing
E-mail
platformjep@minszw.nl
Internet
http://www.platformjep.nl
Telefoon
070 333 45 58
Copyright
CC0 1.0 Universal