Marjolein van Tunen, coördinator Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie)

Hoeveel tijd gun jij jezelf voor reflectie binnen je werk? Hoeveel ruimte heb je voor twijfel en voor informele collegiale toetsing?

Iedere dag worden jeugdprofessionals geconfronteerd met afwegingen, keuzes en dilemma's. Het is regelmatig lastig om in het moment de juiste inschatting te maken - en een professioneel oordeel te vormen. Zeker als het gaat over radicalisering of extremisme, waarbij er naast de professionele opvatting vaak ook een persoonlijke mening speelt en er niet direct een handelingsperspectief voorhanden is.

Ondanks de urgentie die ervaren wordt, vraagt zo'n situatie om even stil te staan: waar zit de professionele buikpijn? Vanuit Platform JEP laten we met dit magazine zien dat het voorkomen van radicalisering en extremisme een dynamisch proces is zonder standaardoplossingen. Iedere specifieke context vereist een unieke aanpak, rekening houdend met beschermende factoren en risicofactoren. Waarin het vergroten van de zelfredzaamheid en weerbaarheid van een jongere centraal, maar nooit op zichzelf staat. Familie, de straat, school, vrienden en de (online) omgeving moeten daarin immers mee. Dat is complex. En dat vraagt dat professionals met hun zorg- en veiligheidspartners in gesprek blijven, ruimte maken voor elkaars invalshoeken en het plan van aanpak steeds bijsturen.

Ik vind de metafoor van caleidoscoop die wordt gebruikt passend: de kleur van de steentjes blijft gelijk, maar met iedere draai krijg je een ander perspectief en verandert de situatie. Dit vraagt om een open mind, wendkracht en improvisatievermogen zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen.

Professionele twijfel, (zelf)reflectie en collegiaal overleg zijn onderdeel van het vak. Zeker als het gaat om professionals die met en voor jongeren werken. Ik weet uit eigen ervaring, als uitvoerend professional, strategisch beleidsadviseur en toezichthouder, hoe goed het werkt om vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan over wat er knaagt. Maar in de praktijk zie ik hoe lastig we het vinden om hier tijd voor te maken.

In dit JEPzine beschrijven we verschillende inzichten en instrumenten die professionals hierbij kunnen helpen. Tegelijkertijd richten we ons niet alleen op de individuele professional. Want die heeft een organisatie en een omgeving nodig waarin samen leren, reflecteren en ontwikkelen de norm is. Professional, beleidsmaker en bestuurder hebben de gezamenlijke opgave om in het dagelijkse werk tijd vrij te maken voor professionele oordeelsvorming. Plan het in binnen het werk, vraag ernaar in de dagelijkse aansturing. Neem aandacht voor professionele oordeelsvorming op in beleidskeuzes. En creëer ruimte in financiering en bekostiging: afspraken op basis van prijs en hoeveelheid (P maal Q) schieten hier tekort.

In dit JEPzine beschrijven we daarom ook wat beleidsmakers en beslissers doen om hun medewerkers te ondersteunen. En wat gemeenten doen om professionals en organisaties hierin te faciliteren. Bij de artikelen lees je concrete inzichten en aanbevelingen, en verwijzen we naar het ondersteuningsaanbod van Platform JEP.

Luister je liever? We hebben ook een podcast uitgebracht over dit thema!

Marjolein van Tunen, coördinator Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie)

Advies op maat

Hoe geef je ruimte aan professionele oordeelsvorming in jouw organisatie? Hoe faciliteer je reflectie? Welk leeraanbod is er landelijk beschikbaar dat je kan inzetten? De adviseurs van Platform JEP denken graag met je mee. Je kunt (anoniem) sparren bij vragen en dilemma’s. Tijdens kantooruren neemt een medewerker van Platform JEP de telefoon op. Buiten kantooruren kan je de voicemail inspreken. We bellen tijdens de werkweek binnen 24 uur terug.

Telefoon: 070 - 333 4558
e-mail: platformjep@minszw.nl