JEPzine, 01 Jaargang 3

Publicatiedatum
maandag 10 februari 2020
Hoofdredactie
Platform JEP
Productie
MARKS woorden in opdracht van Platform JEP. Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit magazine.
Eindredactie
Platform JEP
Vormgeving
Platform JEP, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Omnicom Public Relations Group
Fotografie: Freek van den Bergh, Valerie Kuypers, Hollandse Hoogte
E-mail
platformjep@minszw.nl
Internet
http://www.platformjep.nl
Telefoon
070 333 45 58
Copyright
CC0 1.0 Universal