JEPzine, 02 Jaargang 1

Publicatiedatum
dinsdag 21 mei 2019
Hoofdredactie
Platform JEP
Productie
JMA Teksten in opdracht van Platform JEP. Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit magazine.
Eindredactie
Platform JEP
Vormgeving
Platform JEP, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Omnicom Public Relations Group
Fotografie: Freek van den Bergh, Amaury Miller, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Platform JEP
E-mail
platformjep@minszw.nl
Internet
http://www.platformjep.nl
Telefoon
070 333 45 58
Copyright
CC0 1.0 Universal